Menu:

Wpisy

O serwisie

Z myślą o miłośnikach pojazdów samochodowych zostały stworzone muzea starych pojazdów, a w szczególności pociągów. Najczęściej miejsca te znajdują się w większych miastach, tam gdzie nadal istnieje stacje kolejowe, w szczególności w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Krakowie i w Warszawie. Cena biletów w muzeum pociągów jest dostosowana do ilości osób jakie je odwiedzają, a więc czy są to pojedyncze czy też grupowe wyjścia. Podczas zwiedzania ważny jest też wiek odwiedzających.

Kategorie

W muzeum znajduje się kolej pochodząca z różnych okresów czasu. Najbardziej znana jest kolej pochodząca z osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Bez problemu można porównać postęp techniki, który jest bardzo zaskakujący. Kolej wykonana w okresie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku różni się od pozostałych funkcjami, a także jakością przedziałów jakie się w nim znajdują. Muzea pociągów odwiedzają zwykle wycieczki szkolne ze szkół podstawowych gimnazjalnych oraz średnich. Zdarza się, że zwiedzają je też studenci.

Systemy mikrofalowe

Systemy mikrofalowe W systemach mikrofalowych byłyby niezbędne dodatkowe środki zabezpieczające; wybrany system indukcyjny jest bezpieczniejszy dla ludzi i tańszy – a co za tymi dwoma czynnikami idzie, jest o wiele chętniej i częściej wykorzystywany w samochodach. Do przenoszenia informacji wybrano bardziej odporny na zakłócenia cyfrowy system modulacji częstotliwości 148 kHz i 111 kHz. Dodatkowo w celu rozróżnienia znaków „1″ i „0″ wprowadzono modulację długości impulsu. Przykładowo, znak „2″ składa się z 22 okresów częstotliwości 148 kHz i 6 okresów – 111 kHz, znak „0″: 7 okresów (148 i 16 okresów), 111, znak „Start”: 30 okresów (148 i 6 okresów) 111. W celu zapewnienia jak największej niezawodności systemu przyjęto zasadę trzykrotnego nadawania każdej informacji. Dopiero jeżeli co najmniej dwa z trzech nadawanych sygnałów są zgodne, zostaje wydana decyzja o przekazaniu informacji do zespołu pokładowego. I odpowiednio, zespół pokładowy przekazuje informacje kierowcy po sprawdzeniu zgodności odebranych sygnałów. Sygnał przekazywany do pojazdu składa się z ośmiu bitów: 2 bity dla trzech możliwych kierunków jazdy, 3 bity informujące o warunkach drogowych: mgła, gołoledź, zator, 2 bity informujące o prędkości 100, 80, 60 km/h i 1 bit niosący informację o przejechaniu właściwego zjazdu z autostrady. W tym ostatnim przypadku kierowca otrzymuje nową informację na następnym rozgałęzieniu. W celu jak najlepszego wykorzystania możliwości optymalizacji obciążenia poszczególnych autostrad opracowano zakodowaną mapę terytorium RFN, na której najmniejsza kodowana powierzchnia ma wymiary 2,7X2,7 km2. Dzięki temu system może wpływać na obciążenie dróg bocznych. Opisany system można uzupełnić o system kontroli przestrzegania przepisów drogowych – np. DAI lub podobny. W ten sposób zostałby rozwiązany problem celowości stosowania totalnych ograniczeń prędkości. System nawigacyjny „City pilot” firmy VDO przeznaczony jest głównie jako pomoc dla kierowców w miastach. W systemie CITYPILOT nie stosuje się żadnych urządzeń stacjonarnych.