Menu:

Wpisy

O serwisie

Z myślą o miłośnikach pojazdów samochodowych zostały stworzone muzea starych pojazdów, a w szczególności pociągów. Najczęściej miejsca te znajdują się w większych miastach, tam gdzie nadal istnieje stacje kolejowe, w szczególności w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Krakowie i w Warszawie. Cena biletów w muzeum pociągów jest dostosowana do ilości osób jakie je odwiedzają, a więc czy są to pojedyncze czy też grupowe wyjścia. Podczas zwiedzania ważny jest też wiek odwiedzających. renault talisman www.inogaz.com.pl auto skup warszawa

Kategorie

W muzeum znajduje się kolej pochodząca z różnych okresów czasu. Najbardziej znana jest kolej pochodząca z osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Bez problemu można porównać postęp techniki, który jest bardzo zaskakujący. Kolej wykonana w okresie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku różni się od pozostałych funkcjami, a także jakością przedziałów jakie się w nim znajdują. Muzea pociągów odwiedzają zwykle wycieczki szkolne ze szkół podstawowych gimnazjalnych oraz średnich. Zdarza się, że zwiedzają je też studenci.

„Delegowanie” pamięci

Dzięki „delegowaniu” części pamięci komputera do zespołów drogowych udało się zmniejszyć strumień danych przepływających między nimi a komputerem sterującym. Wiele zespołów drogowych można było połączyć z komputerem za pomocą jednej pary żył telefonu drogowego, oczywiście stosując telegrafię wielokrotną lub podobny system. Równocześnie dopuszczalne są krótkie przerwy w łączności, gdyż zawartość pamięci pozostaje przez pewien czas aktualna. Komputer wypełnia dwa zadania: – na podstawie otrzymanych z pętli indukcyjnych danych o intensywności strumienia pojazdów, znajomości indywidualnych życzeń kierowców i aktualnych warunków atmosferycznych wykonuje prognozy i oblicza optymalną marszrutę i określa prędkość jazdy, – odpowiednio do wyników obliczeń zmienia stany pamięci w wybranych zespołach drogowych. Wiele uwagi poświęcono zabezpieczeniu systemu przed zakłóceniami. Zastosowanie niewielkiej pętli indukcyjnej w jezdni i anteny ferrytowej w pojeździe gwarantuje wywołanie tylko jednego pojazdu.