Menu:

Wpisy

O serwisie

Z myślą o miłośnikach pojazdów samochodowych zostały stworzone muzea starych pojazdów, a w szczególności pociągów. Najczęściej miejsca te znajdują się w większych miastach, tam gdzie nadal istnieje stacje kolejowe, w szczególności w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Krakowie i w Warszawie. Cena biletów w muzeum pociągów jest dostosowana do ilości osób jakie je odwiedzają, a więc czy są to pojedyncze czy też grupowe wyjścia. Podczas zwiedzania ważny jest też wiek odwiedzających.

Kategorie

W muzeum znajduje się kolej pochodząca z różnych okresów czasu. Najbardziej znana jest kolej pochodząca z osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Bez problemu można porównać postęp techniki, który jest bardzo zaskakujący. Kolej wykonana w okresie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku różni się od pozostałych funkcjami, a także jakością przedziałów jakie się w nim znajdują. Muzea pociągów odwiedzają zwykle wycieczki szkolne ze szkół podstawowych gimnazjalnych oraz średnich. Zdarza się, że zwiedzają je też studenci.

Archiwum kategorii 'Budowa'

„Delegowanie” pamięci

Dzięki „delegowaniu” części pamięci komputera do zespołów drogowych udało się zmniejszyć strumień danych przepływających między nimi a komputerem sterującym. Wiele zespołów drogowych można było połączyć z komputerem za pomocą jednej pary żył telefonu drogowego, oczywiście stosując telegrafię wielokrotną lub podobny system. Równocześnie dopuszczalne są krótkie przerwy w łączności, gdyż zawartość pamięci pozostaje przez pewien czas aktualna. Komputer wypełnia dwa zadania: – na podstawie otrzymanych z pętli indukcyjnych danych o intensywności strumienia pojazdów, znajomości indywidualnych życzeń kierowców i aktualnych warunków atmosferycznych wykonuje prognozy i oblicza optymalną marszrutę i określa prędkość jazdy, – odpowiednio do wyników obliczeń zmienia stany pamięci w wybranych zespołach drogowych. Wiele uwagi poświęcono zabezpieczeniu systemu przed zakłóceniami. Zastosowanie niewielkiej pętli indukcyjnej w jezdni i anteny ferrytowej w pojeździe gwarantuje wywołanie tylko jednego pojazdu.

Archiwum kategorii 'Budowa'

Systemy nawigacyjne

Systemy nawigacyjne Najwyższy stopień zindywidualizowania przekazywanych informacji i jednocześnie bardzo dobra elastyczność to cechy charakterystyczne systemu sterowania ruchem na autostradach opracowanego przez specjalistów firmy EOSCH i Politechniki w Aachen/RFN. Kierowca jadący autostradą objętą działaniem systemu otrzymuje informacje dwojakiego rodzaju: o kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu oraz – o zalecanej prędkości jazdy na następnym odcinku trasy. Kierowca może komunikować się z systemem sterowania w celu przekazania zakodowanego celu jazdy. Na podstawie danych o aktualnej sytuacji na drogach i indywidualnych życzeniach wszystkich kierowców komputer analizuje aktualną sytuację, wykonuje prognozy i wydaje decyzje, które każdy kierowca objęty działaniem systemu otrzymuje selektywnie wzdłuż wybranej trasy. Po wprowadzeniu dodatkowych informacji o aktualnych warunkach atmosferycznych i stanie nawierzchni na poszczególnych odcinkach komputer może informować kierowcę o aktualnie zalecanej prędkości jazdy. Proponowany system indywidualnego sterowania kierunkiem i prędkością jazdy składa się z trzech zespołów umieszczonych: w pojeździe, w odpowiednim miejscu drogi i w centrali (komputer). Pętle indukcyjne znajdują się w każdym pasie autostrady. Przed rozpoczęciem jazdy kierowca nastawia czteromiejscową kombinację cyfr i liter na urządzeniu umieszczonym w pojeździe. Przed każdym rozgałęzieniem dróg w jezdni umieszczono pętlę indukcyjną o wymiarach 2X2 m, przez którą zespół pokładowy komunikuje się z zespołem drogowym w czasie przebywania pojazdu w obrębie pętli indukcyjnej. Okresowe impulsy wywoławcze wysyłane przez pętlę indukcyjną odblokowują zespół pokładowy, który wysyła do zespołu przydrożnego informację o celu jazdy. Zespół drogowy dekoduje otrzymaną informację i sprawdza, czy w czasie transmisji nie powstały błędy. W pamięci zespołu drogowego są zawarte optymalne kierunki jazdy do wszystkich miejscowości na obszarze działania systemu. Teraz następuje porównanie życzenia kierowcy ze stanem pamięci i zanim pojazd zdążył wyjechać z pętli indukcyjnej, zespół pokładowy otrzymuje decyzję o zalecanym kierunku i o prędkości jazdy, jeżeli jest to potrzebne.

Archiwum kategorii 'Budowa'

GPS – zwiększenie prędkości przekazu informacji

GPS - zwiększenie prędkości przekazu informacji Urządzenie odbiorcze zapamiętuje komunikat przekazany w ciągu np. 0,1 s i odtwarza go z mniejszą prędkością. Urządzenia pamięciowe mogą być typu magnetycznego z nośnikiem taśmowym (pętla taśmy, kaseta itp.) lub dyskowym („floppy-disc”). Mimo względnej prostoty układu elektronicznego perspektywy zastosowania są niewielkie, głównie ze względu na zbyt małą trwałość (ograniczoną zużyciem głowic i warstwy magnetycznej). Pewne trudności powoduje również układ napędowy w związku z koniecznością pracy z dwoma prędkościami przesuwu taśmy: 2,5 m/s przy nagrywaniu informacji i 25 mm/s przy odtwarzaniu informacji. W związku z szybkim rozwojem technologii układów scalonych wielkiej skali integracji większe perspektywy rozwojowe mają systemy opracowywane na bazie układów scalonych. Z analiz specjalistów firmy LUCAS wynika, że dla przekazania komunikatu o długości 10 słów bez zniekształceń potrzeba 600 000 bitów (kwantyzacja 6-bitowa, częstotliwość próbkowania 10 kHz, szerokość pasma 60 kHz); wartość zbyt duża nawet dla współczesnych układów. Stosując modulację delta lub kwantyzację nieliniową można zastosować pamięć o nieco mniejszej pojemności, lecz bardziej złożony staje się kanał transmisyjny. Jedyną możliwością zmniejszenia wymagań odnośnie pojemności pamięci jest zastosowanie koncepcji syntezy mowy. W języku angielskim wyróżnia się 60 fonemów, każdy odwzorowany za pomocą 3. lub 4. częstotliwości – formantów o odpowiednim stosunku amplitud. Do przekazania nazwy, numeru, formantu i amplitudy zastosowano kod 15-bitowy. Ponieważ jedno słowo angielskie składa się średnio z 6 fonemów, więc przy szybkości 3 słów na sekundę otrzymuje się komunikat składający się z 100 fonemów. Wymagana pojemność pamięci wynosi więc 2700 bitów, a pasmo przenoszenia – 270 kHz. Tak więc zastosowanie koncepcji syntezy mowy umożliwiło skrócenie pętli w stosunku 100 : 1 przy jednoczesnym dziesięciokrotnym zwiększeniu szerokości pasma. Zakłócenia pola magnetycznego pochodzące od samochodu, w którym pracuje system nawigacyjny, eliminuje samoczynnie mikroprocesor.

Archiwum kategorii 'Budowa'

Systemy mikrofalowe

Systemy mikrofalowe W systemach mikrofalowych byłyby niezbędne dodatkowe środki zabezpieczające; wybrany system indukcyjny jest bezpieczniejszy dla ludzi i tańszy – a co za tymi dwoma czynnikami idzie, jest o wiele chętniej i częściej wykorzystywany w samochodach. Do przenoszenia informacji wybrano bardziej odporny na zakłócenia cyfrowy system modulacji częstotliwości 148 kHz i 111 kHz. Dodatkowo w celu rozróżnienia znaków „1″ i „0″ wprowadzono modulację długości impulsu. Przykładowo, znak „2″ składa się z 22 okresów częstotliwości 148 kHz i 6 okresów – 111 kHz, znak „0″: 7 okresów (148 i 16 okresów), 111, znak „Start”: 30 okresów (148 i 6 okresów) 111. W celu zapewnienia jak największej niezawodności systemu przyjęto zasadę trzykrotnego nadawania każdej informacji. Dopiero jeżeli co najmniej dwa z trzech nadawanych sygnałów są zgodne, zostaje wydana decyzja o przekazaniu informacji do zespołu pokładowego. I odpowiednio, zespół pokładowy przekazuje informacje kierowcy po sprawdzeniu zgodności odebranych sygnałów. Sygnał przekazywany do pojazdu składa się z ośmiu bitów: 2 bity dla trzech możliwych kierunków jazdy, 3 bity informujące o warunkach drogowych: mgła, gołoledź, zator, 2 bity informujące o prędkości 100, 80, 60 km/h i 1 bit niosący informację o przejechaniu właściwego zjazdu z autostrady. W tym ostatnim przypadku kierowca otrzymuje nową informację na następnym rozgałęzieniu. W celu jak najlepszego wykorzystania możliwości optymalizacji obciążenia poszczególnych autostrad opracowano zakodowaną mapę terytorium RFN, na której najmniejsza kodowana powierzchnia ma wymiary 2,7X2,7 km2. Dzięki temu system może wpływać na obciążenie dróg bocznych. Opisany system można uzupełnić o system kontroli przestrzegania przepisów drogowych – np. DAI lub podobny. W ten sposób zostałby rozwiązany problem celowości stosowania totalnych ograniczeń prędkości. System nawigacyjny „City pilot” firmy VDO przeznaczony jest głównie jako pomoc dla kierowców w miastach. W systemie CITYPILOT nie stosuje się żadnych urządzeń stacjonarnych.