Menu:

Wpisy

O serwisie

Z myślą o miłośnikach pojazdów samochodowych zostały stworzone muzea starych pojazdów, a w szczególności pociągów. Najczęściej miejsca te znajdują się w większych miastach, tam gdzie nadal istnieje stacje kolejowe, w szczególności w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Krakowie i w Warszawie. Cena biletów w muzeum pociągów jest dostosowana do ilości osób jakie je odwiedzają, a więc czy są to pojedyncze czy też grupowe wyjścia. Podczas zwiedzania ważny jest też wiek odwiedzających.

Kategorie

W muzeum znajduje się kolej pochodząca z różnych okresów czasu. Najbardziej znana jest kolej pochodząca z osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Bez problemu można porównać postęp techniki, który jest bardzo zaskakujący. Kolej wykonana w okresie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku różni się od pozostałych funkcjami, a także jakością przedziałów jakie się w nim znajdują. Muzea pociągów odwiedzają zwykle wycieczki szkolne ze szkół podstawowych gimnazjalnych oraz średnich. Zdarza się, że zwiedzają je też studenci.

Wpisy z Luty, 2013

Budowa linii kolejowej

Budowa linii kolejowej W Polsce, zarząd polskiej kolei państwowej – centrala planuje coraz większą liczbę tras kolejowych. Najdłuższą ma być czterystopięćdziesiącio kilometrowa o maksymalnej prędkości trzystu pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Kolej planuje budowę dopiero w okresie dwutysięcznego dwudziestego roku. Zaangażowane mają być w to przedsięwzięcie największe koncerny. Budowa ma trwać aż sześć miesięcy. Aktualnie prace trwają na dostosowywaniu możliwości do studium wykonywalności projektu. Na świecie kolej rozróżnia aż kilka rodzajów szybkich pociągów, w zależności od tego w jakim miejscu się znajduje. Kolej ma wiele ważnych zadań do podjęcia, w szczególności wybranie materiałów, które mają zostać wykorzystane oraz ich producenta. Do tej pory najpopularniejszymi są francuska kolej państwowa, hiszpańska, a także włoska. W porównaniu do innych krajów, są one uznawane za najszybsze oraz błyskawiczne. Niestety, w naszym kraju pociągi odbiegają od standardów europejskich, a także ogólnoświatowych trendów.

Wpisy z Luty, 2013

„Delegowanie” pamięci

Dzięki „delegowaniu” części pamięci komputera do zespołów drogowych udało się zmniejszyć strumień danych przepływających między nimi a komputerem sterującym. Wiele zespołów drogowych można było połączyć z komputerem za pomocą jednej pary żył telefonu drogowego, oczywiście stosując telegrafię wielokrotną lub podobny system. Równocześnie dopuszczalne są krótkie przerwy w łączności, gdyż zawartość pamięci pozostaje przez pewien czas aktualna. Komputer wypełnia dwa zadania: – na podstawie otrzymanych z pętli indukcyjnych danych o intensywności strumienia pojazdów, znajomości indywidualnych życzeń kierowców i aktualnych warunków atmosferycznych wykonuje prognozy i oblicza optymalną marszrutę i określa prędkość jazdy, – odpowiednio do wyników obliczeń zmienia stany pamięci w wybranych zespołach drogowych. Wiele uwagi poświęcono zabezpieczeniu systemu przed zakłóceniami. Zastosowanie niewielkiej pętli indukcyjnej w jezdni i anteny ferrytowej w pojeździe gwarantuje wywołanie tylko jednego pojazdu.

Wpisy z Luty, 2013

Tramwaje w Poznaniu i Łodzi

Tramwaje w Poznaniu i Łodzi Tramwaje w Poznaniu. Tramwaje w Poznaniu należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Nie należą do największych rejonów komunikacyjnych, ale podobnie jak w innych miastach i w Poznaniu cieszą się dosyć dużą popularnością. Stan torowisk i taboru w najbliższym czasie ma być poddany generalnym remontom i modernizacja. Już teraz wprowadzane są coraz to nowsze tabory, podobnie jak w innych miastach Polski można zaobserwować poruszające się po poznańskich torowiskach nowe, niskopodłogowe tramwaje. To, że tramwaje jako firma nie zalicza się do dużych rejonów komunikacyjnych może potwierdzić fakt, iż posiada tylko jedna zajezdnie, mieszczącą się przy ulicy Gajowej, a także fakt, że ogólnie po Poznaniu jeździ zaledwie 19 linii dziennych i tylko jedna nocna. Pomijając to Poznań jest posiadaczem tak zwanego Poznańskiego Szybkiego Tramwaju czyli 6 kilometrowego odcinak bezkolizyjnej jazdy pozwalającej na rozpędzenie tramwaju do prędkości 70 km/h. Linia ta powstała w zamian za znacznie droższe w produkcji i eksploatacji metro. W niedalekiej przyszłości Poznań chce rozbudować obecną „szybką linię”, a ponadto wybudować całkiem nowe, usprawniając tym samym komunikację tramwajową w mieście. Tramwaje w Łodzi. Tramwaje w Łodzi należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Początkowo dzieliły się na tramwaje miejskie i podmiejskie, później obie te spółki upaństwowiono i połączono. Łódź jest jednym z nielicznych miast, które posiada podmiejski system komunikacji tramwajowej, a także jedną z najdłuższych linii powstałą w 2008 roku. Cechą charakterystyczną łódzkiej sieci tramwajowej jest to, że tory maja wąski rozstaw, a co za tym idzie wszystkie tramwaje są tak zwanymi tramwajami wąskotorowymi, a potocznie mówiąc „wąskotorówkami”. Obecnie znaczna część torowiska jest poddawana renowacji i generalnym remontom. Ponadto Łódź przygotowuje się do budowy „Łódzkiego Szybkiego Tramwaju” mający usprawnić i przyspieszyć komunikację tramwajową w mieście. Tabor w Łodzi jest także poddawany modernizacji i wymianie. Już teraz można zobaczyć zupełnie nowe wagony jeżdżące po miejskich i podmiejskich torach, jednym z nich może być zupełnie nowy, pięcioprzegłubowy tramwaj, tak zwana „pesa”. Ludzie w Łodzi, podobnie jak i w innych miastach, stawiają na tramwaje, gdyż okazują się niezbędne w godzinach szczytu, jako jedne najszybszych środków transportu.

Wpisy z Luty, 2013

Systemy nawigacyjne

Systemy nawigacyjne Najwyższy stopień zindywidualizowania przekazywanych informacji i jednocześnie bardzo dobra elastyczność to cechy charakterystyczne systemu sterowania ruchem na autostradach opracowanego przez specjalistów firmy EOSCH i Politechniki w Aachen/RFN. Kierowca jadący autostradą objętą działaniem systemu otrzymuje informacje dwojakiego rodzaju: o kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu oraz – o zalecanej prędkości jazdy na następnym odcinku trasy. Kierowca może komunikować się z systemem sterowania w celu przekazania zakodowanego celu jazdy. Na podstawie danych o aktualnej sytuacji na drogach i indywidualnych życzeniach wszystkich kierowców komputer analizuje aktualną sytuację, wykonuje prognozy i wydaje decyzje, które każdy kierowca objęty działaniem systemu otrzymuje selektywnie wzdłuż wybranej trasy. Po wprowadzeniu dodatkowych informacji o aktualnych warunkach atmosferycznych i stanie nawierzchni na poszczególnych odcinkach komputer może informować kierowcę o aktualnie zalecanej prędkości jazdy. Proponowany system indywidualnego sterowania kierunkiem i prędkością jazdy składa się z trzech zespołów umieszczonych: w pojeździe, w odpowiednim miejscu drogi i w centrali (komputer). Pętle indukcyjne znajdują się w każdym pasie autostrady. Przed rozpoczęciem jazdy kierowca nastawia czteromiejscową kombinację cyfr i liter na urządzeniu umieszczonym w pojeździe. Przed każdym rozgałęzieniem dróg w jezdni umieszczono pętlę indukcyjną o wymiarach 2X2 m, przez którą zespół pokładowy komunikuje się z zespołem drogowym w czasie przebywania pojazdu w obrębie pętli indukcyjnej. Okresowe impulsy wywoławcze wysyłane przez pętlę indukcyjną odblokowują zespół pokładowy, który wysyła do zespołu przydrożnego informację o celu jazdy. Zespół drogowy dekoduje otrzymaną informację i sprawdza, czy w czasie transmisji nie powstały błędy. W pamięci zespołu drogowego są zawarte optymalne kierunki jazdy do wszystkich miejscowości na obszarze działania systemu. Teraz następuje porównanie życzenia kierowcy ze stanem pamięci i zanim pojazd zdążył wyjechać z pętli indukcyjnej, zespół pokładowy otrzymuje decyzję o zalecanym kierunku i o prędkości jazdy, jeżeli jest to potrzebne.