Menu:

Wpisy

O serwisie

Z myślą o miłośnikach pojazdów samochodowych zostały stworzone muzea starych pojazdów, a w szczególności pociągów. Najczęściej miejsca te znajdują się w większych miastach, tam gdzie nadal istnieje stacje kolejowe, w szczególności w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Krakowie i w Warszawie. Cena biletów w muzeum pociągów jest dostosowana do ilości osób jakie je odwiedzają, a więc czy są to pojedyncze czy też grupowe wyjścia. Podczas zwiedzania ważny jest też wiek odwiedzających.

Kategorie

W muzeum znajduje się kolej pochodząca z różnych okresów czasu. Najbardziej znana jest kolej pochodząca z osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Bez problemu można porównać postęp techniki, który jest bardzo zaskakujący. Kolej wykonana w okresie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku różni się od pozostałych funkcjami, a także jakością przedziałów jakie się w nim znajdują. Muzea pociągów odwiedzają zwykle wycieczki szkolne ze szkół podstawowych gimnazjalnych oraz średnich. Zdarza się, że zwiedzają je też studenci.

Tramwaje Szczecińskie

Tramwaje Szczecińskie Spółkę Tramwaje Szczecińskie podobnie jak w Poznaniu nie zaliczmy do dużych rejonów komunikacyjnych, gdyż w jej skład wchodzi zaledwie 11 linii dziennych. W jej posiadaniu są zaledwie dwie zajezdnie Golęcin i Pogodno. W Szczecinie podobnie jak w innych miastach Polski możemy zaobserwować dosyć gwałtowny rozwój infrastruktury. Torowiska są poddawane generalnym remontom i przebudowom. Podobnie jak w innych miastach wcielany jest w życie plan budowy „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju” mający na celu przyspieszyć i usprawnić działanie tramwai. Tabor jest w większej mierze zmodernizowany i wymieniony, podobnie jak w większych aglomeracjach i tutaj można zaobserwować poruszające się po torach niskopokładowe wozy. Są to o tyle pożyteczne tramwaje, gdyż w znacznej mierze pomagają one w korzystaniu z usług komunikacji tramwajowej osobom starszym i niepełnosprawnym. Jak w każdym innym mieście, także i w Szczecinie tramwaje okazują się niezbędne, gdyż korzysta z nich większość ludzi mających na celu szybkie i sprawne przemieszczanie się po mieście. Ponadto możliwe, że w niedalekiej przyszłości dzięki unijnym dotacjom zostanie generalnie zmodernizowana znaczna część szczecińskiego torowiska i taboru, doprowadzając tym samym stan techniczny Tramwai Szczecińskich do poziomu unijnego, a może nawet światowego.

Tramwaje Krakowskie i Wrocławskie

Tramwaje Krakowskie i Wrocławskie Tramwaje Krakowskie. Tramwaje, podobnie jak autobusy w Krakowie, należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Krakowskie tramwaje zaliczane są do jednych z najstarszych, gdyż po ulicach miasta jeżdżą już od ponad 125 lat. Obecnie Kraków jest inwestorem budowy „Krakowskiego szybkiego tramwaju” mającej na celu znaczne usprawnienie komunikacji tramwajowej w mieście. Torowisko w Krakowie jet dosyć dobrze rozwinięte i w dobrym stanie, ze względu na przeprowadzone w ostatnich latach remonty i przebudowy. Większość linii skupia się w centrum, gdzie można zaobserwować największy ruch pieszych. W Krakowie znajdują się trzy zajezdnie: w Nowej Hucie, na Podgórzu i zajezdnie Św. Wawrzyńca, z czego ta ostatnia przeznaczona jest do postoju dla wagonów historycznych. Krakowski tabor jest jednym z najlepiej rozwiniętych w kraju, ze względu na to, że Kraków w posiadaniu ma ok. 55 niskopodłogowych tramwai i stale sprowadza jedne z najnowocześniejszych modeli. Podobnie jak w innych miastach większość ludzi stawia na poruszanie się po mieście komunikacją tramwajową, ze względu na czas podróży i komfort jazdy. Tramwaje Wrocławskie. Wrocławskie tramwaje to najstarszy system tramwajów elektrycznych w obecnej Polsce. Jednakże najstarszy to nie znaczy, że najgorszy, gdyż cały czas możemy zaobserwować silny rozwój tego środka komunikacji. Modernizacjom i remontom stale są poddawane torowiska i tabor, klasą nie wiele różniący się od taboru warszawskiego czy też krakowskiego. Obecnie po Wrocławiu jeździ 17 niskopodłogowych tramwai, jednak w niedalekiej przyszłości ta liczba ulegnie powiększeniu, gdyż Wrocław w ramach projektu „Tramwaj Plus” otrzyma dodatkowe 28 dwukierunkowe, niskopodłogowe wozy. We Wrocławiu obecnie znajduje się sześć zajezdni, z czego cztery są używane w ruchu liniowym, to jest zajezdnia Gaj, Ołbin, Borek i Dąbie. Dwie pozostałe są zajmowane przez inne niezależne firmy. Jak i w innych miastach Polski tak i we Wrocławiu większość społeczeństwa stawia na podróżowanie po mieście tramwajami. Posiadają one bowiem, w większej części torowiska wydzielone, co w znaczy sposób usprawnia i przyspiesza czas jazdy, omija tym samym korki i inne zdarzenia spotykane na drodze.

Co to jest pociąg?

Co to jest pociąg? Wszyscy na pewno widzieli kiedyś pociąg, wszyscy na pewno wiedzą co to jest i do czego służy, jednak czy ktoś zapytany potrafiłby podać definicję pociągu? Z tym mógłby być już problem. Otóż jeżeli weźmiemy pod uwagę transport kolejowy to pociąg jest zespołem sprzęgniętych ze sobą pojazdów kolejowych, które mogą być wagonami lub członami zestawu trakcyjnego, może to być też lokomotywa. Istotne jest by te pojazdy kolejowe były połączone z lokomotywą albo muszą mieć samodzielny napęd. Pociąg powinien być odpowiednio osygnalizowany a także odpowiednio wyposażony zgodnie z przepisami. Ponieważ państwo musi zapewniać swoim obywatelom zaspokajanie potrzeb, a jedną z nich jest potrzeba obywateli do przemieszczania się również na duże odległości, zaspokaja ono te potrzebę poprzez pociągi. Przejazdy pociągów są realizowane na podstawie rozkładów jazdy pociągów. Zarządcą ruchu kolejowego są w Polsce jednostki Polskich Linii Kolejowych. Rozkłady jazdy zawierają poza planem przejazdu, również maksymalną prędkość pociągu, charakterystykę hamulca. Pierwsze pociągi jakie znamy to pociągi znajdujące się w zakładach przemysłowych lub w kopalniach i napędzane one były tylko siłą mięśni najmowanych robotników lub zwierząt pociągowych. Pierwszy na świecie pociąg regularnych linii do którego nie trzeba było już najmować ludzi ani zwierząt odbył swój przejazd na linii Stockton do Darlington. Było to 27 września 1825 roku, przewiózł wówczas 600 pasażerów na piętnastokilometrowej trasie. Jeżeli przyjrzeć się Polsce, to pierwszy przejazd pociągu przewożącego osoby odbył się na trasie Wrocław -Oława w dniu 22 maja 1842 roku. Pociąg składał się z lokomotywy parowej i ośmiu wagonów, zabrał wówczas 102 pasażerów. 22 maja wykonano cztery kursy tym pociągiem, a każdy z nich trwał 42 minuty. Natomiast w 1895 roku miało miejsce uruchomienie pierwszej linii kolejowej, która była zasilana elektrycznie. Na starym kontynencie pierwsze elektryczne pociągi ruszyły w 1902 roku w Alpach. W Europie pociągi elektryczne stały się podstawą ruchu pasażerskiego i transportu kolejowego. Natomiast na innych kontynentach ciągle jeszcze przeważały pociągi spalinowe, było tak ze względu na duże odległości dzielące miasta między sobą a także ze względu na niską częstotliwość ruchu.

Budowa linii kolejowej

Budowa linii kolejowej W Polsce, zarząd polskiej kolei państwowej – centrala planuje coraz większą liczbę tras kolejowych. Najdłuższą ma być czterystopięćdziesiącio kilometrowa o maksymalnej prędkości trzystu pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Kolej planuje budowę dopiero w okresie dwutysięcznego dwudziestego roku. Zaangażowane mają być w to przedsięwzięcie największe koncerny. Budowa ma trwać aż sześć miesięcy. Aktualnie prace trwają na dostosowywaniu możliwości do studium wykonywalności projektu. Na świecie kolej rozróżnia aż kilka rodzajów szybkich pociągów, w zależności od tego w jakim miejscu się znajduje. Kolej ma wiele ważnych zadań do podjęcia, w szczególności wybranie materiałów, które mają zostać wykorzystane oraz ich producenta. Do tej pory najpopularniejszymi są francuska kolej państwowa, hiszpańska, a także włoska. W porównaniu do innych krajów, są one uznawane za najszybsze oraz błyskawiczne. Niestety, w naszym kraju pociągi odbiegają od standardów europejskich, a także ogólnoświatowych trendów.